Informacyjnie

Dzisiejszy artykuł jest drugą częścią na temat 10 mierników dla E-Commerce. Artykuły są podzielone na 2 części po pięć mierników, dlatego jeśli nie przeczytałeś 1 części, zachęcamy do tego.

Procent paczek odebranych i nieodebranych

Procent paczek odebranych to miara określająca odsetek paczek, które zostały odebrane przez adresata w porównaniu do liczby wszystkich dostarczonych paczek.

Aby obliczyć procent paczek odebranych, należy podzielić liczbę odebranych paczek przez łączną liczbę dostarczonych paczek i pomnożyć wynik przez 100%.

Na przykład, jeśli kurier dostarczył 100 paczek i 80 z nich zostało odebranych przez adresata, to procent paczek odebranych wynosi 80% ((80/100)*100%).

Natomiast Procent paczek nieodebranych, to analogicznie procent paczek nieodebranych to odsetek paczek, które nie zostały odebrane przez adresata w stosunku do liczby wszystkich dostarczonych paczek.

Można to obliczyć odejmując liczbę odebranych paczek od łącznej liczby dostarczonych paczek, a następnie podzielając wynik przez łączną liczbę dostarczonych paczek i mnożąc wynik przez 100%.

Na przykład, jeśli kurier dostarczył 100 paczek i 20 z nich nie zostało odebranych przez adresata, to procent paczek nieodebranych wynosi 20% ((20/100)*100%).

Miary te wykorzystywane są w firmach kurierskich, jednak prowadząc swój własny sklep warto być świadomym doręczeń paczek i egzekwowaniu tych, którymi występują np. nagminne problemy.

W ten sposób możesz zadbać o jakość swoich usług w zakresie doręczeń paczek.

Procent reklamacji i zwrotów

Ile Twoich produktów jest reklamowanych a ile zwracanych? Wiedza ta pozwala Ci zrozumieć klienta i zaproponować zmiany, które zmniejszą proc. reklamacji czy zwrotów.

Procent reklamacji i zwrotów to wskaźnik, który określa odsetek produktów sprzedanych, które zostały zwrócone przez klientów lub zgłoszone jako reklamacje.

Aby obliczyć procent reklamacji, należy podzielić liczbę zgłoszonych reklamacji przez liczbę sprzedanych produktów i pomnożyć wynik przez 100%.

Na przykład, jeśli sprzedano 1000 produktów, a klient zgłosił 20 reklamacji, to procent reklamacji wynosi 2% ((20/1000)*100%).

Natomiast procent zwrotów oblicza się przez podzielenie liczby zwróconych produktów przez liczbę sprzedanych produktów i pomnożenie wyniku przez 100%.

Na przykład, jeśli sprzedano 1000 produktów, a 50 z nich zostało zwróconych, to procent zwrotów wynosi 5% ((50/1000)*100%).

Obliczenia tego wskaźnika, pomagają w monitorowaniu jakości swoich produktów i usług, w identyfikowaniu problemów z produktami oraz w doskonaleniu swoich procesów reklamacji i zwrotów.

Wysoki procent reklamacji i zwrotów może wskazywać na problemy z jakością produktów lub z niezadowoleniem klientów, co może prowadzić do utraty zaufania klientów i obniżenia sprzedaży — zadbaj o ten aspekt we własnej firmie.

Średnia ilość dzienna pakowanych zamówień

Średnia ilość dzienna pakowanych zamówień to miara, która określa średnią liczbę zamówień, jakie firma pakuje w ciągu jednego dnia.

Ważne! Miara ta jest ważna dla firm, które zajmują się dystrybucją produktów, ponieważ pomaga w ocenie wydajności ich procesów pakowania i wysyłki oraz w planowaniu potrzebnych zasobów ludzkich i materiałowych.

Aby obliczyć średnią ilość dzienna pakowanych zamówień, należy zsumować liczbę zamówień pakowanych w ciągu jednego dnia i podzielić przez liczbę dni.

Na przykład, jeśli w ciągu jednego dnia firma zapakowała 500 zamówień, a pracowała przez 5 dni, to średnia ilość dzienna pakowanych zamówień wynosi 100 ((500/5) = 100).

Wysoka średnia ilość dzienna pakowanych zamówień może wskazywać na dobrą wydajność procesów pakowania i wysyłki oraz na dobrze zorganizowaną logistykę.

Analogicznie niska średnia ilość dziennych pakowanych zamówień wpływa negatywnie na całą firmę.

Sam wskaźnik pozwala obliczyć taką średnią z danego okresu, porównać go z na przykład rokiem ubiegłym, i wdrożyć jakieś optymalizacje do tego sektora firmy.

Średnia ilość paczek w zamówieniu

Średnia ilość paczek w zamówieniu to statystyczna wartość, która określa średnią liczbę paczek znajdujących się w pojedynczym zamówieniu.

Jak ją obliczyć?

Można ją obliczyć przez podzielenie liczby wszystkich paczek dostarczonych w określonym czasie przez liczbę wszystkich złożonych zamówień w tym samym czasie.

Przykładowo,

Jeśli w ciągu jednego dnia zostało złożonych 100 zamówień, a dostarczono w sumie 150 paczek, to średnia ilość paczek w jednym zamówieniu wynosi 1,5.

Jest to ważny wskaźnik dla firm, zajmujących się e-commerce i logistyką, ponieważ pomaga w planowaniu procesu pakowania i dostarczania zamówień oraz ocenie efektywności tych działań.

Na tej podstawie można zauważyć tendencję panującą w Twoim biznesie apropo ilości paczek w zamówieniu.

Na przykład, jeśli średnia ilość paczek w zamówieniu jest stosunkowo niska, to może sugerować, że klienci zamawiają często tylko pojedyncze produkty i firma może podjąć kroki w celu zwiększenia liczby produktów w koszyku, np. poprzez oferowanie rabatów za większe zamówienia.

Warto wspomnieć, że czynniki na pewno mogą być całkiem inne dla firm, które sprzedają tańsze produkty, w stosunku do firm, które sprzedają drogie produkty premium.

Mimo wszystko warto mieć na uwadze opisany wyżej wskaźnik i stosować go na co dzień we własnej firmie.

Jaki jest procent podziału paczek względem gabarytów kurierskich

Ostatni już na naszej liście wskaźnik, który na pierwszy rzut oka może obowiązywać tylko firmy kurierskie, jednak niekoniecznie tak jest. Wyjaśnijmy jednak wpierw co to jest, a później przedstawimy jak można to wykorzystać we własnym biznesie.

Procentowy podział paczek względem gabarytów kurierskich — oznacza procentową liczbę paczek, które są przypisane do każdej z kategorii gabarytowej zdefiniowanej przez firmę kurierską.

Firmy kurierskie zwykle określają różne kategorie gabarytów paczek, takie jak małe, średnie i duże.Kategorie te są zwykle zdefiniowane przez wymiary i wagę paczek.

Na przykład, paczki o wymiarach mniejszych niż 30 cm x 30 cm x 30 cm mogą być uznane za małe, a paczki o wymiarach większych niż 100 cm x 60 cm x 60 cm mogą być uznane za duże. Warto również pamiętać o pojęciu wagi gabarytowej – a więc parametrze wyliczanym za pomocą indywidualnego wzoru danego przewoźnika na podstawie wymiarów.

Firmom kurierskim wskaźnik ten służy do zarządzania zasobami i operacjami wewnętrznymi. Dzięki temu mogą oni określić, ile paczek należy przewieźć w poszczególnych kategoriach gabarytowych, aby zoptymalizować wykorzystanie swoich pojazdów i pracowników.

Jednak jak Ty możesz wykorzystać ten wskaźnik?

Licząc ilość rodzai gabarytowych paczek i dzieląc je na kategorie, możesz optymalizować czas i jakość wysyłek. Dzięki temu rozwiniesz dział logistyki w swojej firmie co przełoży się na mniejszą ilość błędów. Kontrolowanie tego, jakie i w jakich ilościach są sprzedawane Twoje produkty może zminimalizować dodatkowe koszty u firm kurierskich.

Wykorzystaj “wskaźnik kurierów” do własnej optymalizacji biznesu.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, w dzisiejszym artykule poruszyliśmy bardzo merytoryczny temat, który może zmienić Twoje myślenie o biznesie.

10 mierników, które przedstawiliśmy w dwóch częściach artykułu, pozwalają na poprawę wydajności biznesu oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy.

Jeśli temat Cię zainteresował, zachęcamy do podzielenia się tym poniżej w komentarzu.

Na dzisiaj to już wszystko z naszej strony, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia!

Analitico